De Klein AV
Kijken
Luisteren
Reinigen
Bedienen
Service
Zorgeloos Beleven | Disclaimer

Disclaimer

De website www.deklein-av.nl en de meeste onderdelen zijn eigendom van De Klein - Audiovisuals. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Klein - Audiovisuals.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Klein - Audiovisuals sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. De Klein - Audiovisuals is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.deklein-av.nl zijn geen eigendom van De Klein - Audiovisuals. De Klein - Audiovisuals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door De Klein - Audiovisuals worden onderhouden.

 

 

 

 

Apple NAD Bluesound Yamaha Dali
LG Denon